План за оповестяване на информация и консултации със засегнатите страни

В съответствие с регламентите на Европейския съюз Trans-Balkan Pipeline B.V. провежда срещи и обществени консултации.

Местната общественост и ключови заинтересовани страни (неправителствени организации, местни  екологични организации и др.) ще бъдат канени на обществени обсъждания във всички ключови моменти от Проекта.

Такива ключови етапи са определени от националното и европейско законодателство.

Компанията ще търси общественото мнение и коментари по време на:

Подбор/определяне на маршрута;

Определяне на обхвата/заданието за екологичните проучвания;

Екологична оценка по време на процеса на изграждане

За да видите План на обществените консултации за България, натиснете тук.

За да видите План на обществените консултации за Гърция, натиснете тук.