Преглед на проекта

Проектът Бургас-Александруполис е резултат от прилагането на Споразумението между правителствата на Руската Федерация, Република България и Република Гърция по отношение на строителството и експлоатацията на нефтопровода Бургас-Александруполис.

Първостепенна цел на Проекта е да бъде създаден нов надежден и екологично безопасен път за доставка на суров нефт за Европа, който ще подпомогне както да бъдат облекчени проблемите от претовареността на проливите Босфор и Дарданели, така и да бъде повишена европейската енергийна сигурност.

Реализацията на Проекта ще създаде нов транспортен маршрут за пренос на суров нефт от Русия и Каспийско море посредством танкери от руски черноморски пристанища до пристанище Бургас (България), а впоследствие чрез нефтопровод до пристанище Александруполис (Гърция), който по-късно ще бъде натоварен на танкери за доставка до европейския и световните пазари.

Компанията е изцяло ангажирана с разработването на проект, който да отговоря едновременно на изискванията на властите и на заинтересованите страни. Въз основа на публичните обсъждания и консултациите със съответните власти в двете страни, взимайки под внимание сегашното състояние във връзка с условията и сроковете, както по отношение на местонахождението, така и на окопната среда. Проектът предвижда две алтернативни възможности за разтоварване в България и Гърция: стандартна естакада /пристанище/ в Бургаския залив в близост до съществуващия нефтен терминал и модерна единично закотвена платформа (ЕЗП) в Гърция.

Приблизителната обща дължина на нефтопровода Бургас-Александропулис е около 300 км. Възможният капацитет на нефтопровода в първия етап ще бъде приблизително 35 МТГ (милиона тона на година), като в бъдеще ще нарасне до 50 МТГ.

Собственик на Проекта е международната компания „Trans-Balkan Pipeline B.V.”, регистрирана в Амстердам (Холандия), създадена специално за строителството и експлоатацията на нефтопроводната система Бургас-Александруполис.

Натиснете върху картинката, за да видите картата на Проекта: