Важни събития

Местоположение, проучване и определяне на маршрута на тръбопровода
 
 
 
Започнало: 1 Окт. 2008
Оценка на въздействието върху околната и социална среда (ОВОСС), начално проектиране
 
 
 
Започва: Март 2009
Период на конкурсна процедура за Главен изпълнител на Проекта
 
 
 
Ноем. 2009 – Март 2010
 
Период на строителство
 
 
 
2011 – 2012
Довършителни работи
и пускане в експлоатация
 
Началото на 2013