Цифри и факти

 
Индикатори на проекта
Етапи на проекта
Етап I
Етап II
Общо
I
Бургас – Александруполис общо:
 
 
 
1
Обеми суров нефт за износ
35
50
50
2
Приблизителна дължина на тръбата, D ~ 42'
250-300
0
250-300
3
Брой междинни помпени станции
0
1
1
4
ЕЗП (единични закотвени платформи - буйове)
2
0
2
5
Брой корабни стоянки на естакадата
2
1
3
6
Приблизителна дължина на разтоварващата линия,  D ~ 48'
25
0
25
7
Капацитет на нефтения резервоар, общо хил. м3
1380
460
1840
8
Капацитет на танкерите в хил.т.
80 - 150
II
Бургас (България):
 
 
 
1
Брой корабни стоянки на естакадата
2
1
3
2
Бустер помпена станция
1
0
1
3
Капацитет на нефтения резервоар, общохил.м3
480
160
640
4
Пристигащи танкери, капацитет в хил. т.
80 - 150
III
Александруполис (Гърция):
 
 
 
1
ЕЗП
2
0
2
2
Приблизителна дължина на разтоварващата линия,  D ~ 48'
25
0
25
3
Капацитет на нефтения резервоар, общохил.м3
900
300
1200
4
Пристигащи танкери, капацитет в хил. т.
80 - 300