Новини и съобщения

Етап от процедурата по ОВОС

—24 Nov 2011

Както вече беше съобщено “Trans Balkan Pipeline B.V.” (TBP) получи положителна оценка за качеството на документацията по ОВОС на  Проекта за нефтопровод Бургас – Александруполис, което дава възможност на Компанията да продължи дейността си на етап публични обсъждания в двете страни. За момента не е взето решение за датите на публичните обсъждания.

Съгласно законодателството на България документацията за Оценка за въздействие върху околната среда, за частта на нефтопровода на територията на Република България, е публикувана на официалната страница на Министерство на околната среда и водите на България (на български език).

Когато бъде взето решение за откриване на публичните обсъждания, Компанията ще направи официално съобщение и ще действа изцяло в съответствие с приложимите законодателства на България и Гърция. Следвайки най-добрите международни практики, Компанията ще помести пълните проучвания по ОВОС за двете страни  на интернет страницата на TBP (на български, на гръцки и на английски език) и ще допълни Плана за публични консултации и оповестяване за двете страни, посредством който ще разясни програмата за информиране и публични обсъждания.