Новини и съобщения

Положителна оценка на качеството на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда

—08 Nov 2011

TBP има удоволствието да съобщи, че на 3 ноември Министерство на околната среда и водите (МОСВ) даде положителна оценка на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на българския участък на „Проекта за нефтопровод Бургас – Александруполис ”, която беше получена след задълбочен анализ от страна на МОСВ. В течение на периода, през който се извършваше оценката TBP предостави допълнителни данни, за да отговори на потребностите от информация на МОСВ, особено по отношение на предвиденото оборудването за разтоварване на нефта в пристанище Бургас. Тъй като изготвената от гръцка страна ОВОС, след направената оценка за качество беше вече одобрена от Гръцкото министерство на околната среда, енергетиката и климатичните промени (МОСЕКП), следващата стъпка, която TBP ще предприеме е да предостави публичен достъп до документацията за ОВОС както в България, така и в Гърция, който ще бъде последван от публични обсъждания в двете страни. Това ще включва създаването на улеснения за трансграничен достъп и консултации в съответствие с европейските стандарти и най-добрите международни практики. TBP ще следва указанията, получени на 4 ноември по време на координационна среща на всички заинтересовани страни, организирана от МОСВ с участието на представители от Гръцкото МОСЕКП и на ЕС.