Новини и съобщения

Оценката на въздействието върху околната среда бе предоставена на Министерство на околната среда и водите на България

—03 Oct 2011

Москва, 30 септември 2011 г.
Trans-Balkan Pipeline B.V. предостави на Министерство на околната среда и водите  на България преработения и допълнен доклад за ОВОС на 30 септември 2011 г. в рамките на срока, определен от Министерството. 
С оглед да бъде извършена предварителна проверка на доклада, Компанията  съвместно с консултантите си по екологични и технически въпроси изпрати проект на преработения доклад на компетентните в сферата на околната среда български публични институции преди официалното му представяне. Изпълнителна агенция „Морска администрация” потвърди удовлетворението си от направените промени.  Басейнова дирекция „Черноморски район” изпрати официално писмо до Компанията с коментари, които бяха надлежно отправени преди предаването на доклада.
Компанията се стреми да подкрепи конструктивния преглед на документацията от съответните български институции като се поставя на разположение за отговор на всякакви  въпроси, които биха могли да възникнат по време на разглеждането на доклада.
В съответствие с действащото българско законодателство, резултатите от оценката се очакват в течение на един месец след представянето му.