Новини и съобщения

СЪВМЕСТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА TRANS-BALKAN PIPELINE B.V. (TBP)

—14 Jul 2011

Будапеща, 12 юли 2011 г.
На 12 юли 2011 г. в Будапеща беше проведено съвместно общо събрание на акционерите и надзорния съвет на Trans-Balkan Pipeline B.V. (TBP).
Владислав Емелянов, Изпълнителен директор на TBP направи отчет пред акционерите и надзорния съвет относно развитието на проекта и неговото финансово състояние.
Всички акционери в компанията единодушно решиха проектът да продължи и да се внесат необходимите поправки в Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие с коментарите от страна на българското Министерство на околната среда и водите.