Новини и съобщения

Съобщение за пресата от Министерство на околната среда, енергетиката и промените в климата на Република Гърция от 23 ноември относно заседание по развитието на нефтопровод Бургас–Александруполис — 01 Dec 2011

На 22 ноември Заместник-министърът на околната среда, енергетиката и промените в климата на Република Гърция (МОСЕПК) господин Янис Маниатис проведе заседание в Министерството относно последните събития и следващите стъпки в развитието на нефтопровод Бургас – Александруполис.

Етап от процедурата по ОВОС — 24 Nov 2011

Както вече беше съобщено “Trans Balkan Pipeline B.V.” (TBP) получи положителна оценка за качеството на документацията по ОВОС на  Проекта за нефтопровод Бургас – Александруполис, което дава възможност на Компанията да продължи дейността си на етап публични обсъждания в двете страни. За момента не е взето решение за датите на публичните обсъждания.

Положителна оценка на качеството на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда — 08 Nov 2011

TBP има удоволствието да съобщи, че на 3 ноември Министерство на околната среда и водите (МОСВ) даде положителна оценка на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на българския участък на „Проекта за нефтопровод Бургас – Александруполис ”, която беше получена след задълбочен анализ от страна на МОСВ.

Оценката на въздействието върху околната среда бе предоставена на Министерство на околната среда и водите на България — 03 Oct 2011

Москва, 30 септември 2011 г.
Trans-Balkan Pipeline B.V. предостави на Министерство на околната среда и водите  на България преработения и допълнен доклад за ОВОС на 30 септември 2011 г. в рамките на срока, определен от Министерството. 

СЪВМЕСТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА TRANS-BALKAN PIPELINE B.V. (TBP) — 14 Jul 2011

Будапеща, 12 юли 2011 г.
На 12 юли 2011 г. в Будапеща беше проведено съвместно общо събрание на акционерите и надзорния съвет на Trans-Balkan Pipeline B.V. (TBP).
Владислав Емелянов, Изпълнителен директор на TBP направи отчет пред акционерите и надзорния съвет относно развитието на проекта и неговото финансово състояние.