Освобождаване от отговорност

Информацията на нашата интернет страница е предоставена на добра воля и е проверена от Trans-Balkan Pipeline B.V. или от трета страна. Въпреки това, Trans-Balkan Pipeline B.V. не поема отговорност за точността, пълнотата или обновяването на съдържанието.

Всички изявления, касаещи прогнози или очаквания, независимо дали в писмен или графичен формат, представляват настоящите очаквания за бъдещото развитие под управлението на Trans-Balkan Pipeline B.V. Както всички други прогнози и очаквания, така и нашите подлежат на неясни и променящи се фактори, поради което Trans-Balkan Pipeline B.V. не се задължава да обновява или изменя изявленията си, в резултат от настъпили промени, нова информация, бъдещи събития или други фактори.

Когато се регистрирате, за да получавате информация от настоящата интернет страница, Вие ще бъдете помолени да предоставите лична информация. Ние използваме „бисквитки”, както и други технологии, чрез които следим вашата активност в нашите интернет страници, с цел предоставянето на персонализирана информация.

Получената от Вас лична информация се използва за предоставяне на услугите, които желаете, за да Ви информираме относно дейността на Trans-Balkan Pipeline B.V. и нейните съдружници, както и за да ви изпращаме важна информация. Личната Ви информация не се продава или отдава на трети лица. Личната Ви информация може да бъде споделена с нашите съдружници, с цел предлагане на абонаментни услуги.

Интернет страница

Съдържанието и дизайнът на настоящата интернет страница подлежат на закона за авторското право. Страниците и съдържанието могат да бъдат копирани единствено с предварителното съгласие на Trans-Balkan Pipeline B.V., освен ако начинът, по който се копира информацията, не изисква получаването на предварително съгласие, в съответствие със законовите спогодби.