Акционери

Споразумението между правителствата на Руската федерация,  Република България и  Република Гърция за сътрудничество в строителството и експлоатацията на нефтопровода „Бургас-Александруполис” е създадено при следното разпределение на дяловия капитал между участниците в Транс-Балкан Пайплайн Б.В. :

51.0% Руски участник:
Нефтопроводен консорциум „Бургас Александруполис” ООД

24.5% Български участник:
Акционерно дружество „Проектна компания Нефтопровод Бургас-Александруполис - БГ” АД

24.5% Гръцки  участници:
Смесено дружество „Хелпе-Траки А.Е.”(23.5 %);
Гръцка Република (1 %)

Руският участник Нефтопроводен консорциум „Бургас-Александруполис” ООД  е създаден от три компании – АК „Транснефт” (33,34%), НК „Роснефт”  (33,33%) и „Газпромнефт”  (33,33%).
Едноличен акционер на единствения български участник (Акционерно дружество "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис - БГ" АД е Министерство на финансите на Република България.
Гръцкият участник - Смесено дружество „Хелпе-Траки А.Е.” е създаден от „Хеленик Петролеум” (25%) и „Траки” (75%).