Мисия и ценности

Мисия

Trans-Balkan Pipeline B.V. е международна проектна компания, регистрирана в Амстердам, Холандия на 6 февруари 2008 г., в изпълнение на споразумение между правителствата на Руската Федерация, Република България и Република Гърция за сътрудничество при строителството и експлоатацията на нефтопровод „Бургас - Александруполис”.

Нашата мисия е да създадем нов надежден и екологично безопасен път за пренос на нефт за Европа, който да помогне едновременно избягването на претоварените проливи Босфор и Дарданели и да увеличи европейската енергийна сигурност.

Ценности

Преследвайки целта си за задоволяване на европейските енергийни потребности, Trans-Balkan Pipeline B.V. стриктно се ръководи от следните ключови ценности и принципи:

Отвореност и Прозрачност

Компанията е готова да си сътрудничи и партнира с централните и местни административни власти, неправителствени организации, медии, общественост и всички заинтересувани страни.

Ние разглеждаме сериозно обществения интерес към проекта и сме винаги готови за отворен и конструктивен диалог.

Прессъобщения, бюлетини и този уебсайт осигуряват най-актуалната инфомация.

Политическа безпристрастност

Trans-Balkan Pipeline B.V. е изключително бизнес-проект. Тоталната политическа необвързаност и неутралитет, заедно с неучастието в каквато и да е политическа дейност са сред нашите основни принципи.

Безопасност на околната среда

Целта на Trans-Balkan Pipeline B.V. е да изгради най-безопасния нефторовод, който някога е бил построяван. Безопасността ще бъде осигурена чрез подробно предварително техническо планиране, висококачествени материали и включването на утвърдени специалисти и изпълнители.

Компанията извършва своите дейности според най-високите международни стандарти и правила за безопасност.

Нефтопроводът ще има ограничено временно въздействие върху околната среда по време на строителството и едва забележимо въздействие по време на експлоатацията.

С цел да сведе до минимум потенциалните въздействията върху околната среда Trans-Balkan Pipeline B.V. провежда широкообхватно екологично проучване, включващо изтъкнати експерти и институции, подбрани чрез отворени международни конкурси.