История на компанията

1993-1994
Концепция на Проекта Бургас-Александропулис
 
2000
Тристранен работен комитет по Проекта: България-Гърция-Русия
 
2000-2002
Първо изследване, завършено от ILF Consulting Engineers
 
2005
България, Гърция и Русия подписват Меморандум за сътрудничество
 
2006
България, Гърция и Русия подписват Тристранна декларация за сътрудничество
 
15.03.2007
Междуправителствено споразумение, подписано между България, Гърция и Русия
 
18.01.2008
Подписване на учредителните документи на Компанията
 
06.02.2008
Създаване на Trans-Balkan Pipeline B.V. (Холандия)