Партньори и изпълнители

Проектиране, строителство и околна среда

Trans-Balkan Pipeline B.V. е напълно ангажирана по въпросите на опазването на околната среда. Включването на известни независими компании в Проекта гарантира, че нефтопроводът ще бъде построен по най-сигурен начин и съгласно най-високите международни екологични стандарти и правила.

ILF Consulting Engineers (ILF)
Технически консултант

Environmental Resources Management (ERM)
Консултант по околна среда

Cambridge Energy Research Associates (CERA)
Маркетинг

OАД «Гипротрубопровод»
Технически контрол

АД «Химремонтстрой»
Технически контрол (България)

Asprofos
Технически контрол (Гърция)

 

Юридически и финансови партньори

Международни компании прилагат специализирана експертиза, за да гарантират надеждността на Проекта и да бъдат последователни при прилагането на най-високите стандарти за качество.

Allen & Overy LLP
Главен юридически съветник

Спасов и Братанов – Юридическо съдружие
Юридически съветник (България)

Karatzas & Partners Law Firm
Юридически съветник (Гърция)

Société Générale
Финансов консултант

Deloitte
Данъчен консултант

KPMG
Финансов одитор

Fortis
Обслужваща банка

 

Връзки с обществеността и комуникации

Регионални партньори на Trans-Balkan Pipeline B.V. са следните агенции по връзки с обществеността и комуникации:

Друмер ПР и консултантска агенция
ПР консултант (България)

CIVITAS Ketchum
ПР консултант (Гърция)